Сподели знаење 11 – GRUB splashimages

Еве за тие што беа на Сподели знаeње 11, ги стаив груб сликите (3MB). Има некаде 90 слики, повеќете се од интернет што сум ги собирал а има некои јас што сум ги правeл.

Таму се и скриптите во bash и python кои би ја менувале при секое бутирање сликата на Груб. Има и коментари во нив што кое прави.

Овој запис беше напишан во оригиналниот УЕБ. Обележи го трајниот линк.