РСС канали за time.mk

time.mk е интересен сајт кој ги собира вестите од мејнстрим интернет медиумите во Македонија и автоматски ги групира. За жал Time.mk сеуште немаат рсс канали за да може да се стават во Google Reader или како што јас сакам да ги користам со активни обележувачи во Фајрфокс.

Затоа направив мало сајтче кое ги собира вестите од time.mk и генерира рсс канали. Најмалку јас ќе си ги користам, со надеж дека и некому друг ќе му користат додека time.mk не направат свои.

Значи на сајтов timemk2rss.ot.mk има рсс канали генерирани од содржината на time.mk.

Овој запис беше напишан во оригиналниот УЕБ. Обележи го трајниот линк.